Innovatie en R&D
De kerncompetentie van SubsidiePortaal.be ligt in het definiëren en implementeren van een integrale strategie rond overheidsincentives voor R&D bedrijven. Deze projecten houden typisch verschillende - zoniet alle - van onderstaande activiteiten in:

het aanvragen van gewestelijke en/of Europese subsidies voor onderzoeksprogramma's
het toepassen van fiscale vrijstellingen op de bedrijfsvoorheffing voor R&D personeel
het toepassen van vrijstelling van winstbelasting op inkomsten uit gepatenteerde producten

De gecombineerde expertise in deze verschillende domeinen van overheidsfinanciering vormt een unieke value proposition voor R&D bedrijven. SubsidiePortaal.be heeft reeds in tientallen bedrijven dergelijke geïntegreerde turnkey projecten succesvol opgeleverd.