Fiscale incentives voor R&D
Sinds 2006 heeft de federale overheid een aantal fiscale stimuli voor R&D bedrijven sterk uitgebouwd. Het toepassen van deze maatregelen heeft voor bedrijven vaak een grotere financiële impact dan vele subsidieprogramma's, maar toch zijn deze fiscale programma's vaak onbenut.

De vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor R&D medewerkers, de vrijstelling van inkomsten uit gepatenteerde producten alsook het belastingskrediet op R&D investeringen of een onbelaste bonus voor R&D medewerkers zijn maatregelen die door ieder bedrijf dat onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voert, gekend en geïmplementeerd moeten zijn.

Vaak is de correcte toepassing van deze maatregelen niet gekend door het boekhoudkantoor of het sociaal secretariaat, zeker in kleine bedrijven. SubsidyPortal.be heeft deze maatregelen in verschillende KMO's en grote ondernemingen geïmplementeerd. Dergelijke projecten laten toe de loonkost van bepaalde medewerkers met 30% te laten dalen of bepaalde inkomsten voor 80% van belasting vrij te stellen!