Gewestelijke steunprogramma's voor R&D
Specifiek in België zijn een aantal steunprogramma's voor R&D bedrijven sterk uitgebouwd door de 3 gewestelijke overheden in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Deze programma's trachten innovatieve bedrijven - in het bijzonder KMO's en zelfs starters - te ondersteunen in de ontwikkeling van nieuwe producten of processen.

De subsidieprogramma's van bijvoorbeeld het IWT in Vlaanderen en het Brusselse Innoviris (voorheen IWOIB/IRSIB) zijn bijzonder aantrekkelijk gezien deze niet-terugvorderbaar en vrijgesteld van belasting zijn. SubsidyPortal.be begeleidt maandelijks verschillende bedrijven naar overheidsfinanciering binnen deze programma's. We beheren de volledige aanvraagprocedure van A tot Z, we adviseren hoe uw project inhoudelijk en qua aanpak te versterken en over hoe om te gaan met intellectueel eigendom.

Naast subsidieprogramma's hebben de gewestelijke overheden verschillende risicokapitaalfondsen gecreëerd zoals de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) en de Gewestelijke InvesteringsMaatschappij Brussel (GIMB). De aanpak van SubsidyPortal.be laat toe een geïntegreerde strategie naar overheidsfinanciering voor uw project of bedrijf te ontwikkelen en dergelijk risicokapitaal te combineren met subsidies en zelfs fiscale incentives.

Dit is de unieke value proposition van SubsidyPortal.be: geïntegreerd subsidiebeheer voor R&D bedrijven!