Is uw HR beleid financieel optimaal?
Het verhogen van de tewerkstellingsgraad is dé hoofdoelstelling van de meeste steunprogramma's van verschillende overheden. De versnippering en complexiteit van de verschillende incentives is in dit domein echter het hoogst. Onze online databank SubsidySearch alleen al bevat meer dan 100 verschillende subsidieprogramma's op gewestelijk of Europees niveau alsook talrijke fiscale en parafiscale (RSZ) incentives.

Verschillende van deze programma's zijn niet gekend door sociale secretariaten waardoor in vele ondernemingen een mogelijke financiële optimalisatie van de HR activiteiten onbenut blijft. Onze informatie- en adviesdiensten kunnen HR-directors toelaten hun opleidings- en tewerkstellingsbeleid financieel te optimaliseren.